Reparation & Transport

Vi utför CSC-besiktningar och godkännande av containers. På vår depå i Helsingborg har vi  också en komplett verkstad där vi utför reparationer och upprustning av containers. Vi kan även laga defekta containers. I en del fall kan vi också utföra visa reparationer på plats.

Vi erbjuder också alltid våra kunder olika typer transportlösningar. Det går bra att hämta själv vid våra depåer i Helsingborg respektive Göteborg. Vill du ha hjälp med delar eller hela transporten så fixar vi det via våra samarbeten med en rad olika åkerier.

För priser och information om våra tjänster kontakta oss .