GDPR DATASKYDDSPOLICY

 

TLS Container Trading AB, nedan kallat TLS, vi eller oss, värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna dataskyddspolicy förklarar hur TLS samlar in och använder dina personuppgifter när du blir kund eller leverantör till TLS – till exempel när du hyr eller köper en container. Den beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dessa gällande.

 

1. Vilka personuppgifter använder vi?

Information som du ger till oss. Du kan komma att ge oss information om dig själv när du kontaktar oss, normalt antingen som (potentiell) leverantör till oss eller som (potentiell) kund hos oss.
Vi kan naturligtvis inte styra vilken information som du väljer att skicka till oss men den information som vi sparar och fortsatt behandlar begränsas till:

• Kontakt- och identifikationsuppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, namn, titel, faktura-, upphämtnings- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer etc.
• Betalningsinformation: Bankuppgifter, inklusive kontonummer – men bara om du är leverantör.
• Containernummer: Dessutom behandlar vi alla containernummer, som i vissa fall kan anses vara personuppgifter.

TLS samlar inte in någon information på automatisk väg, varken personuppgifter eller annat.
TLS säljer inte information eller personuppgifter till tredje part.

 

2. Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och med vilken rättslig grund?

3. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som redogörs för nedan, för nedan ändamål. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål, beror på vilka avtal du ingår med oss. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt en adekvat skyddsnivå.

  • Leverantörer och underleverantörer. TLS kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer vi använder för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Leverantörer och underleverantörer är bolag som endast har rätt att behandla personuppgifterna som de mottar från TLS för TLSs räkning. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är transportföretag, service-, reparation- och underhållsföretag.
  • Kreditupplysningsbyråer. Om du ansöker om en tjänst som innebär att kredit lämnas, kan dina personuppgifter komma att delas med kreditupplysningsbyråer för följande ändamål: Att bedöma din kreditvärdighet i samband med ditt köp eller hyra, att bekräfta din identitet och kontaktuppgifter, samt skydda dig och andra kunder från bedrägerier. Ditt telefonnummer och adress kan också komma att delas med kreditupplysningsbyråer för att dessa ska kunna skicka en notifiering att en kreditupplysning utförts på dig.
  • Myndigheter. TLS kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att göra det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
  • Redovisningskonsulter och revisorer. Även om vi inte delar information med dessa, kan de komma att ta del av dina personuppgifter vid bokföringsarbete.

 

4. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i Sverige.

 

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling, som presenteras i denna Dataskyddspolicy.

 

6. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

  • Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna dataskyddspolicy samt genom att svara på frågor från dig.
  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till exempel när uppgifterna inte längre är nödvändigt för det syfte de blev lämnade till oss för. TLS är dock föremål för vissa legala krav som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från maskinsäkerhetsregler.
  • Rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lagstiftning har du en rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen.
  • Rätt att lämna in ett klagomål. Du får gärna meddela oss om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du har självklart även rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet för TLSs personuppgiftsbehandling. Datainspektionen nås genom följande länk.

 

8. Kontaktuppgifter

TLS Container Trading AB
Adress: Transportgatan 6
254 64 Helsingborg
Tel: 042-14 50 40
E-post: lars@tlsab.se